عوامل موثر بر قیمت گاز هلیوم

هلیوم، عنصری که به فراوانی در جهان هستی وجود دارد ولی در زمین کم یاب است. سبکی و عدم واکنش پذیری سبب آن شده که این گاز از دسترس انسان دور باشد و به عنوان یکی از عناصر تجدید نا پپذیر زمین شناخته شود. قیمت این گاز غالبا بالا بوده و توان قیمت گذاری [...]