حضور در نمایشگاه فولاد کیش

حضور هیوا گاز مهام در نمایشگاه بین المللی فولاد کیش جزیره کیش، 2 الی 4 آبان 1402